Skip links

Razılaşdırılmış Prosedurlar Həm struktur həm də əməliyyatlar baxımından iş həyatının artan mürəkkəbliyi, kritik əhəmiyyətə malik olan məsələlərin idarəçilərin və ya digər səhmdarların istəyəcəyi bir şəkildə ələ alınması mövzusunda əminlik tələbinin artmağına yol açmaqdadır. Bütün bu

Maliyyə Hesabatlarının Nəzərdən Keçirilməsi Maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi zamanı maliyyə hesabatları təhlil olunur və şirkətin rəhbərliyi və digər işçiləri sorğu edilir. Buna görə nəzərdən keçirilmə audit ilə müqayisədə istifadəçilərə daha az əminlik verir. Maliyyə hesabatlarının

Maliyyə Hesabatlarının Auditi Audit işi formallıqdan daha çox sizin biznesinizin qorunması üçün ehtiyac və uğur qazanmağınıza həvəsləndirmə yolunda vacib amildir. Erkən xəbərdarlıq, açıq ünsiyyət və məsələlərin praqmatik həlli bizim yanaşmamızın başlıca xüsusiyyətidir. Biz yalnız auditor

Return to top of page