Skip links

Biznes və Maliyyə Məsləhətçiliyi

Uçot Siyasəti Uçot siyasətləri və prosedurlar şirkətlərin maliyyə məlumatlarının yazılışını və

Mühasibat Uçotu Kiçik və orta müəssisələr hər zaman kəskin rəqabətlə qarşılaşır.

Biznesin Qiymətləndirilməsi Biznesin qiymətləndirilməsi onun təsisçiləri tərəfindən satılacağı təqdirdə əldə edilə

Biznes Plan Biznes plan yeni və ya mövcud şirkətin öz məqsədlərinə

Aktivlərin Qiymətləndirilməsi Aktivlərin qiymətləndirilməsi gəlir yaradan uzun-müddətli aktivlərin ədalətli dəyərlərinin ölçülməsi

Return to top of page