Skip links

Uçot Siyasəti Uçot siyasətləri və prosedurlar şirkətlərin maliyyə məlumatlarının yazılışını və təqdim olunmasını tənzimləyir. Uçot siyasətləri əməliyyatların standart şəkildə uçota alınmıasını təmin edir. Beləliklə mühasibat uçotu standartlarının müxtəlif şəkillərdə tətbiq olunmasının və insan faktoru müdaxiləsinin qarşısı alınır.

Mühasibat Uçotu Kiçik və orta müəssisələr hər zaman kəskin rəqabətlə qarşılaşır. Buna görə onların maliyyə işlərində nəzarət güclü olmalıdır. Belə nəzarət yalnız təcrübəli peşəkar mühasiblər tərəfindən həyata keçirilməlidir ki, onlar da bəzən kiçik və orta

Maliyyə Departamenti Autsorsinqi “Business Finance and Audit” MMC müştərilər üçün tam mühasibatlıq və inzibati funksiyaları yerinə yetirir, xidmətlərin davamlılığını və onların əsas işlərinə daha çox vaxt ayırmalarını təmin edir. Kənardan xidmət göstərən maliyyə şöbəsi müştərilərə

Əsas Vəsaitlərin İnventarizasiyası Əsas vəsaitlərin müntəzəm qaydada idarə olunması hər bir şirkət üçün çox önəmlidir. Bu gün əksər kiçik və orta şirkətlərdə əsas vəsaitlərin tam və dəqiq uçotu mövcud deyildir. Bu şirkətə məxsus olan aktivlərin

Əmək Haqqının Hesablanması və İR İdarəedilməsi İşçilərə ödəniş etmək vacibdir, lakin vaxt aparan aylıq məsələdir. Biz kiçik və orta müəssisələrə və biznes sahiblərinə bu həssas dövrü peşəkar bir yanaşma təklif edirik. Müvafiq qanunvericiliyimizlə əlaqədar hərtərəfli

Biznesin Qiymətləndirilməsi Biznesin qiymətləndirilməsi onun təsisçiləri tərəfindən satılacağı təqdirdə əldə edilə bilən məbləğin müəyyən edilməsi üçün təklif olunan xidmətdir. Belə qiymətləndirilmə müxtəlif səbəblər üçün həyata keçirilə bilər, məsələn potensial satış, hər hansı payçının çıxışı, səhmdarlar arasında mübahisə,

Biznes Plan Biznes plan yeni və ya mövcud şirkətin öz məqsədlərinə necə nail olacağını izah edən hesabatdır. Burada şirkətin bütün planlarına marketinq, maliyyə və əməliyyat nöqteyi-nəzərdən baxılır. Biz biznes planların və müvafiq maliyyə modellərinin hazırlanmasında,

Aktivlərin Qiymətləndirilməsi Aktivlərin qiymətləndirilməsi gəlir yaradan uzun-müddətli aktivlərin ədalətli dəyərlərinin ölçülməsi prosesidir. Adətən qiymətləndirmə aktivlərin alqı-satqısı, kredit üçün girova qoyulması və ya maliyyə hesabatları məqsədləri üçün tələb olunur. Qiymətləndirmədə üç təməl yanaşma mövcuddur: Bazar yanaşması

Return to top of page