Skip links

Biznes Plan

Biznes plan yeni və ya mövcud şirkətin öz məqsədlərinə necə nail olacağını izah edən hesabatdır. Burada şirkətin bütün planlarına marketinq, maliyyə və əməliyyat nöqteyi-nəzərdən baxılır.

Biz biznes planların və müvafiq maliyyə modellərinin hazırlanmasında, təkmilləşdirilməsində və yoxlanılmasında yeni açılacaq və ya mövcud şirkətlərə kömək edirik.

Adətən biznes planlar aşağıdakı hissələrdən ibarət olur:

  •     Rəhbərlik üçün xülasə
  •     Şirkət haqqında
  •     Məhsullar və xidmətlər
  •     Bazar araşdırması
  •     Strategiya
  •     Maliyyə planı
  •     Biznes əmsalları
Return to top of page