Skip links

Vergi Hesabatları

BFAA müştərilərə ƏDV qeydiyyatı, müntəzəm yekunlar və ödənilmiş vergi sertifikatları üçün müraciət etmə proseslərini asanlaşdırmaqda və Vergilər Nazirliyi ilə olan gedişata nəzarət etməkdə, lazımi vergi anketlərini hazırlamaq və təqdim etməkdə kömək edir.

Biz gündəlik olaraq korporativ və fərdi vergilər, əlavə dəyər vergisi və digər vergiləri hesablamaq üçün hüquqi tələblər barədə məsləhətlər veririk. Müştərilər üçün vergi bəyannamələrini tamamlayır, işçiləri digər biznes məsələlərinə yönəldirik. Alternativ olaraq, vergi orqanlarına təqdim etməzdən əvvəl və ya sonra vergi bəyannamələrini ətraflı nəzərdən keçirə bilərik.

BFAA-nın Vergi Uyğunluğu üzrə ekspert qrupu geniş vergi rəyləri, pul vəsaitlərinin hərəkəti planlaşdırılması, vergi təlimləri, vergi istintaq xidmətləri və Gömrük Məsuliyyətinə dair məsləhətlər də daxil olmaqla xidmət göstərir.

Return to top of page